06 tháng 9, 2012

Trên đường vào Văn Miếu


           Bạn thơ đi dự ngày thơ VIỆT NAM (Rằm tháng riêng)lần thư 5 tại Văn miếu -Hà nội
          (Trái sang phải) Nguyễn Thúy Hà - Đoàn kim Vân - Ngô việt Châu - Nguyễn Duy Yên