06 tháng 9, 2012

Gặp bạn thơ ở Văn Miếu


         Từ trái sang phải - Nguyễn Duy Yên - Đoàn Kim Vân - Trịnh Thị Băng Tâm
         Nguyễn Thúy Hà - Vũ Huy Khôi.