06 tháng 9, 2012

Kỷ niệm buổi giao lưu thơ


         Gặp mặt các bạn thơ : (Trái sang phải) Bà Nguyễn Thúy Hà - Bà Nghiêm Thúy Băng
    (phu nhân cố nhạc sĩ Văn Cao)- Bà Đoàn Kim Vân - Ông Nguyễn Duy Yên -
     Nhà giáo Đỗ thị Quyên