06 tháng 9, 2012

ĐÔI BẠN THƠ


                         Đôi bạn thơ rất thân : Vũ Huy Khôi - Nguyễn Duy Yên