08 tháng 10, 2012

Mùa Thu ở Thụy Sĩ


                                Phong cảnh mùa thu ở Thụy Sĩ