14 tháng 10, 2012

Nguyễn Sĩ Đại

               Nguyễn Sĩ Đại Phó chủ tịch HNVHN đọc quyết định giải thưởng
               Văn học năm 2012 và kết nạp hội viên mới.