01 tháng 6, 2014

Ảnh tư liệu

                 Từ trái sang phải Phạm Bào,Vợ chồng nhà thơ DUY YÊN&KIM VÂN,
                 nhà thơ XUÂN QUỲ và MC Kiều Oanh.