07 tháng 12, 2014

Đà lạt chiều thu (1998)

                           Nguyễn Duy Yên& Đoàn Kim Vân những
                          ngày du lịch Đà Lạt ( 6-1998).