07 tháng 2, 2015

Xem Triển lãm.

             Nguyễn Thúy Nga xem Triển lãm"ĐIỆP KHÚC MÙ MÂY II"
             của họa sĩ Đặng Tin Tưởng ở BTMTVN , (23-01-2015).