19 tháng 5, 2015

               Cô em gái Đoàn Xuân Quỳ thay mặt các em đọc lời chúc mừng thọ và đám cưới kim cương
               của anh chị trong buổi lễ sáng 17-2-2015 tổ chức tại quê nhà.