19 tháng 5, 2015

                 Đoàn Kim Vân và em gái Đoàn Thị Bạch Yến tiếp  khách tại bàn tròn ở khu vườn nhà
                 trong ngày lễ mừng thọ và đám cưới kim cương của Duy Yên & Kim Vân ngày
                 17-2-2015 tức 29-2-Ất Mùi.