19 tháng 5, 2015

Lễ mừng thọ...

                       Vợ chồng Duy Yên & Kim Vân tiếp đoàn đại biểu cựu chiến binh Hà nội về dự lễ
                       mừng thọ và đám cưới kim cương của Duy Yên & Kim Vân tổ chức tại quê hương
                       ngày 17-2-2015 tức 28-2-Ất Mùi.