19 tháng 5, 2015

Lễ mừng thọ...

                  Vợ chồng Duy Yên & Kim vân tiếp đại biểu họ Đỗđến chúc mừng thọ và đám cưới kim cương
                   tổ chức tại quê hương ngày 17-2-2015 tưc 29=2=Ất Mùi.