17 tháng 5, 2015

Lễ mừng thọ...

               Quang cảnh lễ mừng thọ và đám cưới kim cương vợ chồng
               Duy Yên & Kim Vân tại vườn nhà tổ chức ngày 17=2=2015'