19 tháng 5, 2015

Lễ mừng thọ...

                       Gia đình có mặt đông đủ con , cháu trong buổi lễ mừng thọ và đám cứơi kim cương
                        của ông , bà Duy Yên & Kim Vân tổ chức tại quê hương ngày 17-2-2015.