20 tháng 5, 2015

Lễ mừng thọ...

           Đoàn đại biểu và học sinh trường tiểu học xã Thụy Lôi tới chúc
          mừng lễ mừng thọ và đám cưới kim cương của vợ chồng Duy Yên &
          Kim Vân. Tối các cháu  biểu diễn văn nghệ chào mừng với các
          tiết mục đặc sắc tổ chức tai quê hương (17-2-2015).