20 tháng 5, 2015

Lễ mừng thọ...

          Anh Nguyễn Văn Dũng thay mặt gia đình phát biểu cảm ơn các
         vị khách quý và đoàn ca múa nhạc của trường tiểu học Thụy Lôi 
         đã đến dự và góp vui trong đêm ca nhạc chào mừng lễ mừng thọ
         và đám cưới Kim cương tổ chức tại quê hương  đêm 17--2-2015.