20 tháng 5, 2015

Lẽ mừng thọ

       Nghệ sĩ violon Minh Hiền trình diễn trong đêm lễ mừng thọ và
    đám cưới kim cương của vợ chồng Duy Yên & Kim Vân (17-2-2015)