20 tháng 5, 2015

Lễ mừng thọ...

       Vợ chồng Duy Yên & Kim Vân lên sân khấu vui chung cùng
     đoàn ca múa nhạc Hà nội trong đêm lễ mừng thọ và đám cưới
    kim cương  của vợ chồng YÊN-VÂN tổ chức tại quê nhà đêm
    17-2-2015.