20 tháng 5, 2015

Lễ mừng thọ...

            Duy Yên & Kim Vân lên sân khấu vui chung cùng đoàn ca múa
          nhạc Hà nội về dự lễ mừng thọ và đám cưới kim cương của vợ chồng
          Duy Yên & Kim Vân  tổ chức đêm 17-2-2015 tại quê nhà.