20 tháng 5, 2015

Lễ mừng thọ...

                                 Màn múa quạt của các cháu học sinh trường tiểu học xã Thụy Lôi
                                tới biểu diễn trong đêm ca nhạc (17-2-2015) mừng thọ và đám
                                cưới kim cương của vợ chồng Duy Yên & Kim Vân.