17 tháng 5, 2015

Lễ mừng thọ

            Vợ chồng Duy Yên & Kim Vân đón đoàn cựu chiến binh Hà nội
        về quê dự lễ mừng thọ và đám cưới kim cương của vợ chồng YÊN
        & VÂN tổ chức ngày 17-2-2015 tức 29-2-Ất Mùi.