17 tháng 5, 2015

Lễ mừng thọ

                              Vợ chồng Duy Yên & Kim Vân đón đoàn cựu chiến binh Hà nội
                              về dự lễ mừng thọ và đám cưới kim cương của vợ chồng YÊN-
                              VÂN tổ chức tại quê nhà ngày 17-2-2015 / 29-2-Ất Mùi.