17 tháng 5, 2015

Lễ mừng thọ

                                      Quang cảnh đêm ca nhạc chào mừng lễ mừng thọ và đám
                                     cưới kim cương của vợ chồng YÊN-VÂN tổ chức đêm
                                     17-2-2015 tại tư gia.