17 tháng 5, 2015

Lễ mừng thọ

                                        Kim Vân đó đoàn đại biểu cựu chiến binh Hà nội về dự
                                        lễ mừng thọ và đám cưới vàng của vợ chồng Duy Yên&
                                       Kim Vân tổ chức ngày 17-2-2015 tại quê nhà.