22 tháng 5, 2017

Ảnh kỷ niệm...

Vợ chồng Duy Yên & Kim Vân chụp ảnh kỷ niệm với nhà thơ Vũ Quần Phương & nhà Thơ Bùi Việt Mỹ nhân dip dự hội nghị XUÂN THI CA của Thi đàn VN tổ chức mừng xuân 01-2014 tại Mỹ Đình.