22 tháng 5, 2017

Kỷ niệm 20...

Họp kỷ niệm 20 năm thành lập CLB văn nghệ sĩ xứ Đoài 11-04-2014.Vợ chồng Duy Yên & Kim Vân
ngồi bên trái bên cạnh là họa sĩ Phan Kế An nguyên Chủ tịch CLB xứ Đoài và hội viên Lê Thị Yên,(họp ở TX Sơn Tây).