17 tháng 5, 2017

Hai mẹ con

           Kim Vân và con Thúy Nga đi dự lễ khai mạc triển lãm tranh của họa sĩ
                   Đặng Tin Tưởng tổ chức tại bảo tàng Mỹ thuật Việt nam.