17 tháng 5, 2017

Vợ chồng...

                   Vợ chồng Duy Yên & Kim Vân tới dự triển lãm tranh của
                   họa sĩ Đặng Tin Tưởng tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật VN.