17 tháng 5, 2017

Kim Vân...

           Kim Vân đọc lời chào mừng buổi lễ khai mạc Triển lãm tranh của
            họa sĩ Đặng Tin Tưởng tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt nam.