17 tháng 5, 2017

Kim Vân...

            Kim Vân trao tặng họa sĩ Đặng Tin Tưởng tập nhạc XUÂN VỚI TÔI
            nhạc phổ thơ Duy Yên và Kim Vân do nhiều nhạc tài danh phổ nhạc.