17 tháng 5, 2017

Lễ tổng kết

       Kim Vân dự lễ Tổng kết công tác từ thiện của Ban liên lạc cựu CB Nha
                                        Công an nay là Bộ Công an.