17 tháng 5, 2017

Tặng sách..

    Bà Kim Vân tặng tập nhạc "Xuân với Tôi" cho bà Thu chủ tịch Hội Tán trợ
    chữ thập đỏ trực thuộc Hội CTĐ thành phố Hà nội (thành lập năm 2014)