17 tháng 5, 2017

Xem triển lãm...

        Kim Vân xem triển lãm tranh của họa sĩ Đặng Tin Tưởng ở BTMTVN.