03 tháng 4, 2018

ĐÔI ĐIỀU>>>

                                                                      Ảnh Internet
ĐÔI ĐIỀU CẢM NGHĨ

Đời này còn  lắm kẻ ngông
Vung tiền hoang phí nên công trạng gì?
Vui xuân tiền triệu bỏ đi
Săn lùng của độc ham vì thú chơi
Ăn ngon mua tiếng khác người
Cá Anh Vũ loại hiếm hoi trên đời
Gà Đông tảo giống khó nuôi
Thú rừng đặc sản , Vịt trời thiên nhiên
Tìm cây thế sống lưu niên
Hơn nhau chơi trội ném tiền xuống sông
Cảnh đời sao lắm bất công
Dân nghèo mong muốn ấm lòng chút thôi
Bớt đi lãng phí để rồi
Mang tiền giúp kẻ lần hồi cháo cơm
Vui xuân chẳng có gì hơn
Xua đi ngang trái tủi hờn trần gian
Thấy người đói rách cơ hàn
Giúp nhau như thể người thân của mình
Trách ai sao nỡ vô tình
Sống trên nhung lụa mà khinh rẻ người
Đừng quên còn có đất trời
Nhân nào quả ấy nhớ lời khuyên răn.

                  Xuân Mậu Tuất (2018)
                           DUY YÊN